Fotenie Letné Tornádo v Bory Mall

Letné tornádo je podujatie, ktoré organizuje Bory Mall už niekoľko rokov vo svojej peknej vnútornej záhrade, ktorá sa volá Tornádo. 

Mala som šancu stať sa fotografkou série podujatí pre rok 2021. Som vďačná za to koľko nových informácií a zaujímavých zážitkov som zažila počas týchto podujatí!

Fotenie podujatí v Bratislave ma inšpiruje aj tým, že sa vždy zúčastním niečoho zaujímavého a popritom viem že aj robím svoju prácu.